ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி ! 

தெரிவதில்ல்லை 
தேனீன் சுவை 
மலர்களுக்கு ! 

பயணப்படுவதில்லை 
கிணற்றுத்தவளை 
செக்குமாடு ! 

மாற்றி யோசி 
மாற்றம் தரும் 
வெற்றி ! 

போராடியதால் 
கம்பளிப்பூச்சி 
வண்ணத்துப்பூச்சி ! 

வெந்த புண்ணில் 
வேல்பாய்ச்சல் 
அகதி படுகொலை ! 

கருத்துகள்