ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

ஹைக்கூ !  கவிஞர் இரா .இரவி ! 

அறிகின்றன பறவைகள் 
அறியவில்லை மனிதன் 
கனமழை ! 

மதங்களை வென்றது 
மனிதநேயம் 
மழை ! 

ஆறவில்லை 
வெள்ளத்தின் ரணங்கள் 
வேண்டாம் அரசியல் ! 

வேண்டாம் விளையாட்டு 
இனியாவது உணர்க 
இயற்கையின் பலம் ! 

போதும் அறிவுரை 
வேண்டும் நடைமுறை 
இயற்கை நேசம் ! 

வீழ்வது தவறல்ல 
எழாதது தவறு 
எழுந்து நட ! 

வேண்டாம் வரிகள் 
மூன்றுக்கு மேல் 
ஹைக்கூ ! 

கூச்சலின்றி நடந்தது 
பாராளுமன்றம் 
கனவில் ! 

சொன்னவன் எங்கே ? 
பத்துப் பொருத்தம் 
மணமுறிவு ! 

பிறந்தவுடனும் 
இறக்கும் தருவாயிலும் 
பால் ! 

ஆண்களுக்கும் வேண்டும் 
மணமானதற்கு அடையாளம் 
கட்டுக தாலி ! 

ஓடி விளையாடவில்லை 
அமர்ந்தே விளையாடியது 
கணினியில் குழந்தை ! 

வாடிவிடும் குழந்தை 
வேண்டாம் 
வன்சொல் ! 

கர்வம் உண்டு 
குரல் பற்றி 
குயிலுக்கு ! 

கவலை இல்லை 
நிறம் பற்றி 
குயிலுக்கு ! 

யார் சுட்டது ? 
வெள்ளையப்பம் 
வானத்தில் ! 

அன்றே உரைத்தாள் 
அணுவை 
அவ்வை ! 

ரசிக்கமுடியவில்லை 
நிலவை 
பசி ! 

கவனம் 
போலிகள் பெருகிவிட்டனர் 
சாமியார்கள் ! 

மது உள்புக 
மதி வெளியேறும் 
வேண்டாம் மது !

கருத்துகள்