ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி ! 

வேண்டாம் மழை 
வேண்டினான் விவசாயி 
அறுவடை நாள் ! 

ஏமாற்றுதல் 
புதிய சொல் 
உலகமயம் ! 

பாதாளம் தள்ளுதல் 
புதிய சொல் 
தாராளமயம் ! 

ஏழைகளுக்கு 
இன்னல் 
புதிய பொருளாதாரம் ! 

எளிய வழி 
கவலை மறக்க 
கவிதை ! 

சிறிய வேறுபாடு 
நான் திறமைசாலி தன்னம்பிக்கை 
நானே திறமைசாலி ஆணவம் ! 

வாழ்வியல் தத்துவம் 
அகந்தை அழிக்கும் 
அன்பு உயர்த்தும் ! 

சிரமம் இல்லை 
சிகரம் அடைவது 
முயற்சியே முக்கியம் ! 

அரசிடம் தொடங்கி 
மக்கள் வரை தொடர்வது 
பற்றக்குறை ! 

சில நிமிடம் வாழ்கின்றன 
நீரைப் பிரிந்த பின்னும் 
மீன்கள் ! 

பாதுகாப்பு என்பதால் 
பாரத்திற்கு வருந்தவில்லை 
ஆமை ! 

கொடிய விசம் 
பெயரோ 
நல்ல பாம்பு ! 

கொள்கைக்காக அன்று 
கோடிகளுக்காக இன்று 
கூட்டணி ! 

இதயேந்திரனின் தொடக்கம் 
இனிதே தொடர்கின்றது 
உடல் தானம் ! 

வீணாக்காது வழங்கிடுக 
வேண்டும் விழிப்புணர்வு 
விழிகள் தானம் ! 
.

கருத்துகள்