ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

ஹைக்கூ !  கவிஞர் இரா .இரவி ! 

அசைவத்தை வென்றது 
சைவ விலையேற்றம் 
துவரம் பருப்பு ! 

வட்டிக்கு வாங்கி 
ஒரு நாள் மகிழ்ச்சி 
தீபாவளி ! 

சாதி மதம் மறந்திடுக 
சாதிக்க நினைத்திடுக 
சமுதாயம் சிறக்கும் ! 

சாரல் 
மழை நின்றபின்னும் 
மரத்திலிருந்து ! 

விவேகமன்று 
அதிக வேகம் 
விபத்து ! 

வாழ்நாள் நீட்டிப்பு 
கவனம் 
சாலையில் ! 

வேண்டாம் வெறி 
விலங்காக மாறாதே 
வாழ்க மனிதனாக ! 

மாண்ட உயிர் 
மீண்டும் வருவதில்லை 
வேண்டாம் கொலை ! 

கற்பிக்கப்பட்ட 
கற்பனை 
பேய் பிசாசு ! 

நாடு கடத்துவோம் 
பேய்ப்பட 
இயக்குனர்களை ! 

கடமை 
பண்படுத்துதல் 
படைப்பாளிக்கு ! 

நீதி நெறி 
கற்பிப்பவரே 
எழுத்தாளர் !

கருத்துகள்