சுற்றுலா அலுவலப் பணியாளர்கள் ,சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகப் பணியாளர்கள் சார்பில் கொடி ஏற்றப்பட்டது

சுற்றுலா அலுவலப் பணியாளர்கள் ,சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகப் பணியாளர்கள் சார்பில் கொடி ஏற்றப்பட்டது .உடன் சுற்றுலா அலுவலர் திரு .எஸ் .எம் .ஸ்ரீ பாலமுருகன் ,சுற்றுலா வளர்ச்சி கழக மண்டல மேலாளர் திரு . சுகுமார் மற்றும் பணியாளர்கள்

கருத்துகள்