மதுரையின் பெருமைகளில் ஒன்றாகத் திகழும் யாதவர் கல்லுரியில் சிறப்புரை ! படங்கள் புகைப்படக் கலைஞர் லட்சுமணன் ( திருப்பாலை )

மதுரையின் பெருமைகளில் ஒன்றாகத் திகழும் யாதவர் கல்லுரியில் சிறப்புரை !
படங்கள் புகைப்படக் கலைஞர் லட்சுமணன் ( திருப்பாலை )

கருத்துகள்