ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

ஹைக்கூ !  கவிஞர் இரா .இரவி ! 

பனித்துளியில் 
வானம் 
ஹைக்கூ ! 

காரம் மிக்க 
கடுகு 
ஹைக்கூ ! 

அழகிய 
சொற்ச்சிலை 
ஹைக்கூ ! 

உலகம் காட்டும் 
முன்றே வரிகளில் 
ஹைக்கூ ! 

வாசிக்கும் நேரம் குறைவு 
சிந்திக்கும் நேரம் அதிகம் 
ஹைக்கூ ! 

ஏழைக் குழந்தைகளை 
ஈர்த்தது 
சத்துணவு ! 

சென்ற இடமெல்லாம் 
சிரமம் 
கல்லாதோருக்கு ! 

களவு போகாதது 
களவாட முடியாதது 
கல்வி ! 

முற்றிலும் உண்மை 
முப்பால் கூற்று 
முயற்சி திருவினையாக்கும் ! 

வெற்றிக்கு 
முதல்படி 
நேர்மறை சிந்தனை ! 

தோல்விக்கு 
காரணி 
எத்ர்மறை சிந்தனை ! 

தாழ்வு மனப்பான்மை 
தகர்த்திடக் கிட்டும் 
வாகை ! 

உருக்கும் 
உடலையும் உள்ளதையும் 
கவலை ! 

மறந்திடு கடந்த காலம் 
விட்டுவிடு எதிர்காலம் 
மகிழ்ந்திடு நிகழ்காலம் ! 

இறந்த பின்னும் 
வாழ வேண்டுமா ? 
செய் தொண்டு ! 

கருத்துகள்