ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி ! 

உலகக் கவிஞர்களின் 
பொதுப் பாடுபொருள் 
நிலவு ! 

சாக்கடையில் விழுந்தாலும் 
ஒட்டவில்லை சகதி 
நிலவு ! 

நடந்தேன் நடந்தது 
நின்றேன் நின்றது 
நிலவு ! 

அடம் பிடித்தது 
குழந்தை 
நிலவைக் கேட்டு ! 

மழை பொழிந்த வானிற்கு 
பூக்கள் பூத்து 
நன்று சொன்னது மரம் ! 

கற்றுத் தருகின்றன 
கண் சிமிட்ட 
நட்சத்திரங்கள் ! 

காலியான பானை 
நிறைந்து இருந்தது 
காற்று ! 

பறவைக்கு நன்றி 
பாறை இடுக்கிலும் 
முளைத்தது செடி ! 

கொக்கு 
ஒற்றைக்கால் தவம் 
மீனிற்காக ! 

மகரந்தம் உண்டது 
பூவிற்கு வலிக்காமல் 
வண்ணத்துப் பூச்சி ! 

அறியவில்லை 
தன் எதிர்காலம் 
சோதிடக் கிளி ! 

ஆய்வின் தகவல் 
நலத்திற்குக் கேடு 
நவீன உணவு ! 

விழா நாட்களிலும் 
சோகத்தில் 
ஆதரவற்றோர் விடுதி ! 

விரைவில் சாம்பலாவாய் 
உணர்த்தியது 
வெண் சுருட்டு ! 

குடையோடு சென்றான் 
வரவில்லை 
மழை ! 

புதைப்பதா எரிப்பதா 
சண்டை கண்டு 
ஓடியது பிணம் !

கருத்துகள்