இளையராசா ! கவிஞர் இரா .இரவி !

இளையராசா ! 
கவிஞர் இரா .இரவி ! 

பிறப்பு பண்ணைப்புரம் 
சிறப்பு இசையுலகம் 
இளையராசா ! 

பண்டிதருக்கும் பிடிக்கும் 
பாமரருக்கும் பிடிக்கும் பாட்டு 
இளையராசா ! 

பெயருக்கு ஏற்றபடி 
இசையில் ராசாங்கம் 
இளையராசா ! 

ஓடாத படங்களையும் 
ஒட்டியது உன் பாடல் 
இளையராசா ! 

கவலை மறக்க 
மருந்து உன் பாட்டு 
இளையராசா ! 

சிம்பொனி இசையமைத்து 
சிகரம் தொட்டவர் 
இளையராசா ! 

சோகம் நீக்கி 
சுகம் தந்தது உன் பாடல் 
இளையராசா ! 

இசையில் புதுமை 
கேட்டிட இனிமை 
இளையராசா ! 

திரையில் ஈந்தவர் 
கிராமிய இசையை 
இளையராசா ! 

பெரியவர்களும் ரசிப்பர் 
பிறந்த குழந்தையும் ரசிக்கும் 
இளையராசா ! 

நளினமாக நல்கியவர் 
நவீன இசையும் 
இளையராசா ! 

மேஸ்ட்ரோ பட்டம் பெற்ற 
மண்ணின் மைந்தன் 
இளையராசா ! 

உருக வைத்தவர் 
திருவாசகம் இசைத்து 
இளையராசா ! 

உலகம் முழுவதும் 
ஒலிக்கும் பாட்டு 
இளையராசா ! 

இசை என்றால் இளையராசா 
இளையராசா என்றால் இசை 
வாழ்க பல்லாண்டு

கருத்துகள்