அருட்தந்தை ஆ .லொயோலா அவர்களின் நூல் வெளியீட்டு விழா அழைப்பிதழ் !நூல் அணிந்துரை கவிஞர் இரா .இரவி !

அருட்தந்தை ஆ .லொயோலா  அவர்களின் நூல் வெளியீட்டு விழா அழைப்பிதழ் !நூல் அணிந்துரை கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்