ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி ! 


மனத்தால் செதுக்கினான் 
உளியில் செதுக்கும் முன் 
சிற்பி ! 


பன்னாட்டு மொழி பண்பாட்டு மொழி 
உலகின் முதல் மொழி 
தமிழ் ! 

துன்ப இருள் நீக்கி 
இன்ப ஒளி தரும் விளக்கு 
திருக்குறள் ! 

அன்று சொன்னது அர்த்தம் உள்ளது 
இன்றும் நன்மை தருவது 
ஆத்திசூடி ! 

நல்வழி அறநெறி 
நான்கே அடியில் 
நாலடியார் ! 

பொய்க்கின்றன 
கற்பிதங்கள் 
அழகுதான் கருப்பும் ! 

உதட்டில் ஆன்மிகம் 
கண்களில் காமம் 
சாமியார் ! 

விவேகமன்று 
விளைநிலங்களில் 
கட்டிடங்கள் ! 

உருவம் இல்லை 
உணர முடிந்தது 
தென்றல் ! 

காண்பதும் பொய் 
நகரும் மரங்கள் 
தொடர்வண்டிப் பயணம் ! 

ஒற்றைக்கால் தவம் 
மீனுக்காக 
கொக்கு ! 

மழை கடல் மேகம் 
தொடர் பயணம் 
இயற்கை ! 

தெரிவதில்லை சுழல்வது 
கண்களுக்கு 
பூமி ! 

காட்சிப்பிழை 
நகரவில்லை 
சூரியன் ! 

நன்கு விளையும் 
ஏர்முனை 
வலி தாங்கிய நிலம் ! 

சுமையானலும் 
பாதுகாப்பானது 
ஆமையின் ஓடு ! 

வராது ஓசை 
மீட்டாமல் 
வீணை ! 

ஒலிக்காது 
தட்டாமல் 
மேளம் ! 

கருத்துகள்