ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி ! 


இனம் காணலாம் 
வாய்ச்சொல் வீரர்கள் 
தேர்தல் ! 

சிரித்து வாழ வேண்டும் 
சிரித்து உணர்த்தியது 
சின்ன மலர் ! 

சொல்லாமல் சொல்லியது 
வாடாமல் வாழ் 
வாடாமல்லி ! 

மழை வெள்ளம் 
உதவியது 
முகநூல் ! 

மனிதனுக்கு அழகு 
மதமல்ல 
மனிதநேயம் ! 

வழி செய்யுங்கள் 
உழுதுண்டு வாழ்வார் 
வாழ ! 

கண்ணால் காண்பதும் பொய் 
சுற்றவில்லை சூரியன் 
என்பதே மெய் ! 

தெரிவதில்லை 
கண்களுக்கு 
சுற்றும் பூமி ! 

ஒளியற்ற சந்திரன் 
ஒளி பெறுகிறான் 
சூரியனால் ! 

முடியும் முடியும் 
உள்ளத்தால் நினைத்தால் 
முடியும் ! 

பாதையில்லை பதற வேண்டாம் 
துணிவுடன் நடந்திடு 
உருவாகும் பாதை ! 

கணினி யுகத்தில் 
வில் உண்டு 
வானவில் ! 

பார்ப்பவர்களுக்கு தருகிறார்கள் 
தன்னம்பிக்கை 
மாற்றுத்திறனாளிகள் ! 

விபத்தில் இல்லை 
மதித்து நடந்தால் 
சாலை விதி ! 

வேகமாகச் செல்ல அல்ல 
நிற்பதற்குத்தான் 
மஞ்சள் விளக்கு ! 

ரசிப்பதற்குத்தான் 
பறிக்க அல்ல 
மலர்கள் !

கருத்துகள்