ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி ! 

பெயர் மாற்றம் 
சட்டசபை 
சத்த சபை ! 

பிரிக்கமுடியாதது 
அரசியலும் 
ஊழலும் ! 

சேர்ந்தே இருப்பது 
பொய்யும் 
அரசியலும் ! 

வெண்ணை எடுப்பார்கள் 
கடைந்த மோரிலும் 
அரசியல்வாதிகள் ! 

கயிறு திரிப்பார்கள் 
கடல் மணலையும் 
அரசியல்வாதிகள் ! 

அம்பு விடுவார்கள் 
வானவில்லிலும் 
அரசியல்வாதிகள் ! 

குழந்தை பாசம் 
நடிகை ஆபாசம் 
அரசியல்வாதி வேசம் ! 

வாடகைக்கு 
அம்மாவும் 
வாடகைத்தாய் ! 

காட்டும் 
உள்ளதை உள்ளபடி 
கண்ணாடி ! 

பட்டால் பகல் 
படாவிட்டால் இரவு 
சூரியன் ! 

நோய்களை உருவாக்கும் 
காரணி 
மனக்கவலை ! 

ஓடாமல் விளையாடியது 
இன்றைய பாப்பா 
கணினியில் !

கருத்துகள்