வீர வணக்கம் ! ஓவியர் வீர சந்தானம் அவர்களுடன் எடுத்த படம் . கவிஞர் இரா .இரவி !

வீர வணக்கம் ! 
ஓவியர் வீர சந்தானம் அவர்களுடன் எடுத்த படம் .
கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்