ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி .
ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி . 

அம்மாவிற்கு பிடிக்காத 
தமிழ்ச்சொல் 
மருமகள் ! 

மனைவிக்கு பிடிக்காத 
தமிழ்ச்சொல் 
மாமியார் ! 

வெண்மேகம் 
கார்மேகமானது 
கருப்பு வண்ணத்தால் ! 

இல்லை என்று சொல் 
பொய் சொல்லப் பழக்கினர் 
குழந்தையை ! 

ஊதிக் கெடுத்தார் 
தந்தையே மகனை 
வெண் சுருட்டு ! 

கெடவில்லை பொருட்கள் 
குளிரூட்டப்பட்ட அறையில் 
மனிதர்கள் மூளை ? 

கருத்துகள்