சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில், மணியம்மை பள்ளியில் கலை இலக்கிய பெருமன்றம் சார்பில் தொல்லியல் அறிஞர் ,இனிய நண்பர் வேதாச்சலம் சிறப்புரை .படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில், மணியம்மை பள்ளியில் கலை இலக்கிய பெருமன்றம் சார்பில் தொல்லியல் அறிஞர் ,இனிய நண்பர் வேதாச்சலம் சிறப்புரை .படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !
கருத்துகள்