ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி ! 

அன்று இங்கிலாந்திடம் 
இன்று உலக நாடுகளிடம் 
இந்தியா ! 

தீமையிலும் நன்மை 
தெரியவில்லை தொடர்கள் 
மின்தடை ! 

தாலி ஆசிர்வாதம் 
மணவிழாவில் 
கையில் பிடித்தபடி ! 

வந்தது ஒளி 
மின்சாரமின்றி 
மின்னல் ! 

கண் சிமிட்டுகின்றாள் 
வானிலிருந்து 
நட்சத்திரம் ! 

கருத்துகள்