நன்றி .முகநூல் தோழி கவிஞர் பரிமளா தேவி கை வண்ணத்தில்

நான்காம் தமிழ்ச் சங்கத்தில்  மொழி   பற்றி கவிதை பாடியபோது

நன்றி .முகநூல் தோழி கவிஞர் பரிமளா தேவி கை வண்ணத்தில்


கருத்துகள்