படித்ததில் பிடித்தது !கவிஞர் இரா .இரவி ! இனிய நண்பர் நாகர் கோயில் சலீம் அவர்கள் எழுதிய கவிதை !

படித்ததில் பிடித்தது !கவிஞர் இரா .இரவி !
இனிய நண்பர் நாகர் கோயில் சலீம்  அவர்கள் எழுதிய கவிதை !

கருத்துகள்