படம் உதவி பாவலர் புதுவைத் தமிழ்நெஞ்சன் ! படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படம் உதவி பாவலர் புதுவைத் தமிழ்நெஞ்சன் ! 

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி ! 


மனிதன் மட்டுமல்ல 
யானையும் 
அன்பிற்கு அடிமை !


எத்தனை முறை பார்த்தாலும் 
சலிப்பதில்லை 
என்னவள் நிலவு யானை !

உருவத்தில் பெரியது 
உண்பதில்லை அசைவம் 
யானை !

சிறுவர் முதல்   பெரியவர் வரை 
அனைவரும் விரும்பும் அற்புதம் 
யானை !

பலம் மிக்க யானை 
பலவீனம் ஆனது 
பாவையின் கரம் பட்டு !

கருத்துகள்