படித்ததில் பிடித்தது !கவிஞர் இரா .இரவி ! நடிகர் விவேக்
படித்ததில் பிடித்தது !கவிஞர் இரா .இரவி !
நடிகர் விவேக்


Vivekh actor‏Verified account @Actor_Vivek  22h22 hours ago
More
காளைக்காக அன்று வாடிவாசல் !
கழனிக்காக இன்று நெடுவாசல்!
திறக்கட்டும் அரசின் இதயவாசல்!
அதுவரை உழவனின் வாழ்வு ஊசல்!

கருத்துகள்