மதுரைத் திருவள்ளுவர் கழகம் பவள விழா கவியரங்கம் . தலைமை வழக்கறிஞர் கவிஞர் மணிவண்ணன் ,உடன் பாடியோர் பேராசிரியர் முத்து சந்தானம் .கவிஞர் பொற்கை பாண்டியன் ,ஆசிரியர் வேலுநாச்சியார் படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

மதுரைத் திருவள்ளுவர் கழகம் பவள விழா கவியரங்கம் . தலைமை வழக்கறிஞர் கவிஞர் 
மணிவண்ணன் ,உடன் பாடியோர் பேராசிரியர் முத்து சந்தானம் .கவிஞர் பொற்கை பாண்டியன் ,ஆசிரியர் வேலுநாச்சியார் படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !
கருத்துகள்