பெங்களூருத் தமிழ்ச்சங்கம் இணையம் பார்த்து மகிழுங்கள் !

பெங்களூருத் தமிழ்ச்சங்கம் இணையம் பார்த்து மகிழுங்கள் !

http://www.bangaloretamilsangam.org/


பெங்களூருத் தமிழ்ச்சங்க வரலாற்று ஊற்று இதழில் என் படமும் இடம் பெற்றுள்ளது !
http://www.bangaloretamilsangam.org/ootru-september-2016.htmlகருத்துகள்