முதன்மைச் செயலர் முதுமுனைவர் வெ .இறைஅன்பு இ .ஆ .ப . அவர்கள் "மங்கையர் மலர் " எழுதி வரும் "சிந்திக்க வாய்த்த சந்திப்புகள் " சிந்தனைத் தொடர் படித்து மகிழுங்கள் . மாண்புமிகு நீதியரசர் நாகமுத்து அவர்கள் குறிப்பிட்ட நெகிழ்ச்சியான வழக்கு மேற்கோள் காட்டி உள்ளார்கள்

முதன்மைச் செயலர் முதுமுனைவர் வெ .இறைஅன்பு
இ .ஆ .ப . அவர்கள் "மங்கையர் மலர் " எழுதி வரும் "சிந்திக்க வாய்த்த சந்திப்புகள் " சிந்தனைத் தொடர் படித்து மகிழுங்கள் .
மாண்புமிகு நீதியரசர் நாகமுத்து அவர்கள் குறிப்பிட்ட நெகிழ்ச்சியான வழக்கு மேற்கோள் காட்டி உள்ளார்கள்.கருத்துகள்