ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி ! ஹைக்கூ !   கவிஞர் இரா .இரவி !சீர்  இழந்தது
சிங்காரச்  சென்னை
வார்தா  வந்ததால் !


கருத்துகள்