பெங்களூருத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் இனிய நந்தவனம் பெங்களூரு சிறப்பிதழ் அறிமுக விழா நடந்தது

பெங்களூருத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் இனிய நந்தவனம் பெங்களூரு சிறப்பிதழ் அறிமுக விழா நடந்தது .அதில் காந்தி பவன் பற்றி நான் எழுதிய கட்டுரை இடம் பெற்றுள்ளது . ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி .

கருத்துகள்