படம் உதவி பாவலர் புதுவைத் தமிழ்நெஞ்சன் ! படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படம் உதவி பாவலர் புதுவைத் தமிழ்நெஞ்சன் ! 


படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி ! 

பார்க்காதவர்கள் 
பாருங்கள் 
தங்க ரொட்டி !

பணக்காரர்கள்  
பரம்பரைக்குப் பதுக்கும் 
தங்க ரொட்டி !

உண்ண  ரொட்டியின்றி 
சாகிறான் 
ஏழை !

யாரும் உண்ணமுடியாது 
பசித்தால் 
தங்க ரொட்டி !

பலர் கம்பி எண்ண 
காரணமாகும் 
தங்க ரொட்டி !

கருத்துகள்