பெங்களூரு. மகாத்மா காந்தி சாலை மெட்ரோ தொடர் வண்டி நிலையம் !படம் கவிஞர் இரா .இரவி !

பெங்களூரு. மகாத்மா  காந்தி சாலை மெட்ரோ தொடர் வண்டி நிலையம் !படம் கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்