5.12.2016 அன்று பிறந்த நாள் காணும் நடனக் கலைஞர், முகநூல் தோழி, மருத்துவர் கவிதா அவர்களுக்கு இனிய பிறந்த நாள் நல் வாழ்த்துகள் ! கவிஞர் இரா .இரவி !


5.12.2016 அன்று பிறந்த நாள் காணும் நடனக் கலைஞர், முகநூல் தோழி, மருத்துவர் கவிதா அவர்களுக்கு இனிய பிறந்த நாள் நல் வாழ்த்துகள் ! கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்