மதுரை நகைச்சுவை மன்றத்தினுடைய 26வது ஆண்டுவிழா அழைப்பிதழ் !

மதுரை நகைச்சுவை மன்றத்தினுடைய 26வது ஆண்டுவிழா அழைப்பிதழ் !


 
சனிக்கிழமை விழாங்க... சிரிக்குறதுக்கு வாங்க...
சந்தோசமா சிரிங்க... சிரிக்க வைப்போம் நாங்க..

கருத்துகள்