வணக்கம், வரும் ஞாயிறு 18.12.2016, பொள்ளாச்சி இலக்கியவட்டத்தின் 44ஆவது இலக்கிய சந்திப்பு. காலை 9 மணி முதல்.. நகர மன்ற ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் அனைவரும் வருக.. அன்புடன் அழைக்கிறோம்

வணக்கம்,
வரும் ஞாயிறு 18.12.2016, பொள்ளாச்சி இலக்கியவட்டத்தின் 44ஆவது இலக்கிய சந்திப்பு.
காலை 9 மணி முதல்.. நகர மன்ற ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில்
அனைவரும் வருக.. அன்புடன் அழைக்கிறோம்

கருத்துகள்