படம் உதவி பாவலர் புதுவைத் தமிழ்நெஞ்சன் ! படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !


படம் உதவி பாவலர் புதுவைத் தமிழ்நெஞ்சன் !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

உயிரோட்டமான கலை
உயிர்ப்பிக்க 
ஆதரவு  இல்லை !


வளர்க்க வேண்டும்
நலிந்துவரும் 
நல்ல கலை  !

எந்த ஒலியும்
ஈடு இல்லை 
பறைஒலி ! 

அயல்நாட்டவரும் 
ஆர்வமாய் ரசிக்கும் 
கலை ! 

கருத்துகள்