முதன்மைச்செயலர் முதுமுனைவர் வெ.இறையன்பு இ .ஆ .ப. அவர்கள் மங்கையர் மலர் இதழில் எழுதி வரும் சுவையான " சிந்திக்க வைத்த சந்திப்புகள் " தொடர் படித்து மகிழுங்கள் .

முதன்மைச்செயலர் முதுமுனைவர் வெ.இறையன்பு இ .ஆ .ப. அவர்கள் மங்கையர்  மலர் இதழில்  எழுதி வரும் சுவையான  " சிந்திக்க வைத்த சந்திப்புகள் " தொடர்  படித்து மகிழுங்கள் .

கருத்துகள்