இன்று திருமண நாள் காணும் முகநூல் தோழி தேவி ரவி அவர்களுக்கு திருமண நாள் நல் வாழ்த்துகள். கவிஞர் இரா .இரவி !

இன்று திருமண நாள் காணும் முகநூல் தோழி தேவி ரவி அவர்களுக்கு திருமண நாள் நல் வாழ்த்துகள்.  கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்