படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா .இரவி ! நன்றி ! சிந்தனைக் கவிஞர் கவிதாசன், ராணி வார இதழ் !

படித்ததில் பிடித்தது !  கவிஞர் இரா .இரவி !

நன்றி !  சிந்தனைக் கவிஞர் கவிதாசன்,  ராணி வார இதழ் !

கருத்துகள்