பெங்களூரு பசவனகுடியில் நந்தி கோயில் திருவிழா! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி

பெங்களூரு பசவனகுடியில் நந்தி கோயில் திருவிழா! 
காந்தி சிலை அல்ல உயிருள்ள ஒருவர்


பெங்களூரு பசவனகுடியில் நந்தி கோயில் திருவிழாவில்விற்பனையான கலைப் பொருட்கள் ! கருத்துகள்