முதன்மைச்செயலர் முதுமுனைவர் வெ.இறையன்பு இ .ஆ .ப. அவர்கள் தினமணி இளைஞர் மணியில் செவ்வாய்க் கிழமை தோறும் எழுதி வரும் தன்னம்பிக்கைத் தொடர் படித்து மகிழுங்கள் .

முதன்மைச்செயலர் முதுமுனைவர் வெ.இறையன்பு இ .ஆ .ப. அவர்கள் தினமணி இளைஞர்  மணியில் செவ்வாய்க்   கிழமை தோறும் எழுதி வரும் தன்னம்பிக்கைத்   தொடர் படித்து மகிழுங்கள் .
.

கருத்துகள்