காதி துணிக்கடை வாயிலில் உள்ள சிலைகள் .பெங்களூரு . படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

காதி துணிக்கடை வாயிலில் உள்ள சிலைகள் .பெங்களூரு . படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !
கருத்துகள்