உலகப் புகழ் ஆங்கிலக் கவிதை இணையத்தில் கவிஞர் இரா .இரவி எழுதிய ஹைக்கூ கவிதைகள் ஆங்கிலத்தில் படித்து மகிழுங்கள் .
உலகப் புகழ் ஆங்கிலக் கவிதை இணையத்தில் கவிஞர் இரா .இரவி எழுதிய ஹைக்கூ கவிதைகள் ஆங்கிலத்தில் படித்து மகிழுங்கள் .

--

கருத்துகள்