பெங்களூரு காந்தி நகரில் உள்ள புத்த ஆலயத்தின் அருகில் உள்ள கடையில் புத்தர் !

பெங்களூரு  காந்தி நகரில் உள்ள புத்த ஆலயத்தின் அருகில்  உள்ள கடையில் புத்தர் !
படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !
கருத்துகள்