ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !


கோடி வாழும் பறவைகள்
மோதி வீழும் மனிதர்கள்
உயர்திணை எது ?
கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்