முதன்மைச்செயலர் முதுமுனைவர் வெ.இறையன்பு இ .ஆ .ப. அவர்கள் எழுதிய "இலக்கியத்தில் மேலாண்மை" நூல் மதுரை புத்தகத் திருவிழாவில் ,என் .சி .பி .எச் . அங்காடியில் சலுகை விலையில் கிடைக்கும் .

முதன்மைச்செயலர் முதுமுனைவர் வெ.இறையன்பு இ .ஆ .ப. அவர்கள் எழுதிய "இலக்கியத்தில் மேலாண்மை"  நூல்  மதுரை  புத்தகத் திருவிழாவில் ,என் .சி .பி .எச் . அங்காடியில் சலுகை விலையில் கிடைக்கும் .

-- 

கருத்துகள்