பெங்களூருவில் ஒரு தனியார் விடுதியில் வைத்துள்ள அழகிய சரஸ்வதி கடவுள் சிலை .படம் . கவிஞர் இரா .இரவி .

பெங்களூருவில் ஒரு தனியார் விடுதியில் வைத்துள்ள அழகிய சரஸ்வதி கடவுள் சிலை  .படம் . கவிஞர் இரா .இரவி .

கருத்துகள்