பெங்களூரு காந்தி நகரில் உள்ள ஒரு தனியார் விடுதியில் வைத்துள்ள சிவன் சிலை படம் கவிஞர் இரா .இரவி !

பெங்களூரு காந்தி நகரில் உள்ள ஒரு  தனியார் விடுதியில் வைத்துள்ள சிவன் சிலை படம்  கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்