நூல் வெளியீட்டு விழா !

நூல் வெளியீட்டு விழா !
நூல் ஆசிரியர் ஹரி தியாகராஜன் ,செயலர் தியாகராசர்   கல்லூரி
வெளியீடு வானதி பதிப்பகம்
அணிந்துரை தமிழ்த் தேனீ இரா .மோகன் !
வெளியிட்டவர்  சொல்லின்   செல்வர் சுகி சிவம்.


கருத்துகள்