பெங்களூரு மெட்ரோ தொடர் வண்டி பாதை போடும் இயந்திரங்கள் . படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

மெட்ரோ தொடர் வண்டி பாதை போடும் இயந்திரங்கள் . படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்