உள்ளதைக் கொள்ளை கொள்ளும் குறுங்கவிதைகள் . தமிழ்த் தேனீ முனைவர் இரா .மோகன் . நன்றி தினமணி , தமிழ்மணி

உள்ளதைக் கொள்ளை கொள்ளும் குறுங்கவிதைகள் .
தமிழ்த் தேனீ முனைவர் இரா .மோகன் .
நன்றி தினமணி , தமிழ்மணி

கருத்துகள்