தென் இந்தியாவில் முதல் முறையாக இன்று பெங்களூருவில் தொடங்க உள்ள சுரங்கப் பாதை தொடர் வண்டி நிலையம்( கெம்பேகௌடா )முன்பு கவிஞர் இரா .இரவி !

தென்  இந்தியாவில் முதல் முறையாக இன்று பெங்களூருவில் தொடங்க உள்ள சுரங்கப் பாதை தொடர் வண்டி நிலையம்( கெம்பேகௌடா )முன்பு கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்