அழகுதான் ரசனையோடு பார்த்தால் பட்டமரமும் ! கவிஞர் இரா .இரவி !

அழகுதான்
ரசனையோடு பார்த்தால்
பட்டமரமும் !
கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்