பெங்களூருத் தமிழ்ச் சங்கம் செல்லும் வழியில் நீண்ட நாட்களாக மூடி இருந்து பின் திறக்கப்பட்ட திருவள்ளுவர் சிலை படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி

பெங்களூருத் தமிழ்ச் சங்கம் செல்லும் வழியில்  நீண்ட நாட்களாக மூடி இருந்து பின் திறக்கப்பட்ட திருவள்ளுவர் சிலை.


கருத்துகள்